Vodní filtry, které odstraňují arzen

Filtry na vodu mohou zlepšit chuť a vzhled pitné vody. Nicméně, oni také vykonávat zásadní funkci týkající se vašeho zdraví. Tyto systémy mohou odstraňovat nečistoty, například arzen, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Ne všechny filtry odstraní těžké kovy, jako je arzen. Pak vás vybírá systém, který správně zachází s vaší vodou.

Účinky

Dlouhodobá expozice arzenu může mít vážné účinky na zdraví. Studie z roku 1999, kterou provedla Národní akademie věd, zjistila, že expozice arzenu může způsobit mimo jiné i rakovinu močového měchýře, kůže a jater. Může také způsobit poškození nervového systému a kardiovaskulárního systému. Vaše riziko závisí na koncentraci arsenu v pitné vodě, podle Rady pro obranu přírodních zdrojů. Vodní filtr může snížit množství arzenu, které požíváte.

Zdroje

Arzen může vstoupit do pitné vody z několika zdrojů. Průmyslové procesy a zemědělské postupy mohou tento těžký kov zavádět do zásobování pitnou vodou. Arsen může také vstoupit do zásob vody z opuštěných studní, podle Brownfields a Land Revitalization Technology Support Center. Dalším zdrojem je eroze. Arzen se vyskytuje přirozeně v zemské kůře. Při rozpadu se může dostat do povrchových nebo podzemních vod.

Úvahy

Jedním z nejdůležitějších důvodů pro získání vodního filtru k odstranění arzenu je, že je nedetekovatelný. Možná nikdy nevíte, že máte problém s arzenií, protože v pitné vodě nemůžete ochutnat, vůně ani vidět. Arzen je jedním z asi 90 kontaminantů monitorovaných Agenturou ochrany životního prostředí USA nebo EPA. Váš vodárenský nástroj je podle zákona povinen poskytovat informace o kontaminujících látkách v pitné vodě.

Typy

Arzén musí být fyzicky odstraněn z vody. To se nerozpustí. Filtr je nejlepší volbou. Reverzní osmóza je efektivní způsob, jak zacházet s arsenem-znečištěnou vodou. Tlak tlačí vodu přes filtrační membránu. Účinnost reverzní osmózy závisí na schopnosti membrány filtrovat vodu. Změkčovač vody může odstranit vápník, který by mohl pokrýt membránu. Můžete také nainstalovat filtry arzénu. Tyto filtry pracují ve spojení s jinými typy filtrů, jako jsou filtry s aktivním uhlím, a poskytují tak kompletní systém úpravy.

Údržba

Váš vodní filtr bude vyžadovat pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna kvalita vody. Pravděpodobně budete muset filtrové kazety pravidelně vyměňovat. Pro správný plán údržby se obraťte na pokyny k vodnímu filtru. Vzhledem k tomu, že je arzén nedetekovatelný, nevíte, zda a kdy selže váš systém. Pokud jste na soukromé studně, národní asociace pro podzemní vody doporučuje roční vodní testy na bakterie a kontaminanty. Používáte-li městskou vodu, vaše vodárenské zařízení provede pravidelné testování.